back to home dude

Sự phẫn nộ của các vị thần

Sự phẫn nộ của các vị thần

về Sự phẫn nộ của các vị thần

Giúp Persus trong cuộc chiến không có hồi kết chống lại các vị thần và hãy chắc chắn bạn tiêu diệt tất cả các vị thần vĩ đại! Sử dụng các vũ khí khác nhau để tiêu diệt những sinh vật xấu xa và làm mọi cách để tiếp tục tồn tại. Bạn có thể sống sót qua cuộc hành trình nguy hiểm này từ đầu đến cuối?