back to home dude

Sự nổi loạn của khoai tây

Sự nổi loạn của khoai tây

về Sự nổi loạn của khoai tây

Những củ khoai này nhìn rất vô tội nhưng hãy coi chừng. Chúng sẽ tấn công nông trại. Bạn phải ngăn chúng kịp lúc.