back to home dude

Sự nổi giận của sân bay

Sự nổi giận của sân bay

về Sự nổi giận của sân bay

Trong trò chơi này, bạn đóng vai người điều khiển không lưu. Bạn phải điều khiển tất cả bao gồm dọn đường để đáp, và đường cho taxi sân bay.