back to home dude

Sự nổi dậy của những vị thần 1

Sự nổi dậy của những vị thần 1

về Sự nổi dậy của những vị thần 1

Nhập vai vị thần vĩ đại và phá hủy thế giới! Xông vào những tòa nhà của loài người, tiêu diệt những tên lính và đạt đủ điểm để mở khóa những năng lực khác của bạn!