back to home dude

Sự nổi dậy của người máy

Sự nổi dậy của người máy

Về Sự nổi dậy của người máy

Robot xấu xa đã chiếm lấy tàu vũ trụ và bắt cóc người dân vô tội. Bạn có muốn giúp đỡ để lấy lại tàu vũ trụ và giải phóng cho những người dân? Bạn là robot thích hợp nhất cho công việc này, do đó, không cho họ xuống.