back to home dude

Sự nhạy bén 2

Sự nhạy bén 2

Về Sự nhạy bén 2

Trong trò chơi này, bạn là cảnh sát và đang đi vào một toà nhà. Đột nhiên, bạn bị bắn bởi một ai đó. Chuyện gì đang diễn ra! Hãy tìm ra câu trả lòi trong trò chơi thử tốc độ phản ứng của bạn.