back to home dude

Sự lãng quên

Sự lãng quên

Về Sự lãng quên

Bạn thức dậy trong một ngôi nhà đầy máu và bạn không biết bạn đang ở đâu. Những gì đã xảy ra? Cố gắng tìm hiểu!