back to home dude

Sự khởi đầu của tay bắn tỉa

Sự khởi đầu của tay bắn tỉa

Về Sự khởi đầu của tay bắn tỉa

Một tay bắn tỉa thực thụ có thể bắn trúng tất cả các mục tiêu từ tầm xa. Bạn có thể làm được điều này không? Công việc của bạn là bảo vệ mọi người và bắn lũ thây ma. Vậy nên hãy cẩn thận những mục tiêu mà bạn bắn! Chọn đúng vị trí, lấy khẩu súng ngắn của bạn và tiêu diệt tất cả lũ thây ma. Chúc bạn may mắn, tay bắn tỉa!