back to home dude

Sự kết nối

Sự kết nối

về Sự kết nối

Đổi vị trí của những viên gạch sao cho 2 điểm nối được với nhau.