back to home dude

Sự hoảng loạn của Marco

Sự hoảng loạn của Marco

Về Sự hoảng loạn của Marco

Hãy giúp Marco không bị những zombie đáng sợ làm hoảng sợ. Bạn phải tiêu diệt tất cả chúng một lần và mãi mãi.