back to home dude

Sự giận dữ của động vật: Người ngoài hành tinh, hãy biến đi

Sự giận dữ của động vật: Người ngoài hành tinh, hãy biến đi

Về Sự giận dữ của động vật: Người ngoài hành tinh, hãy biến đi

Bạn phải đánh bại những người ngoài hành tinh bằng cách bắn những con thú vào chúng! Mỗi con thú có một khả năng riêng, vì thế bạn phải cố gắng tận dụng chúng. Liệu bạn có thể giành được 3 sao ở mỗ cửa?