back to home dude

Sự giải cứu của người dơi

Sự giải cứu của người dơi

về Sự giải cứu của người dơi

Những tay anh chị đang muốn chiếm lấy thành phố. Người dơi phải giải cứu thành phố và làm cho những kẻ xấu đó biến mất mãi mãi.