back to home dude

Sử dụng trí tuệ

Sử dụng trí tuệ

về Sử dụng trí tuệ

Hãy tìm cách vượt qua ngục tối trong khi bị bám sát bởi những hồn ma dữ tợn. Bạn hãy khám phá vùng đất và tìm ra cuốn nhật kí. Dùng bom và thánh giá để sống sót trong trò chơi này.