back to home dude

Sự đổ nát hoàn toàn

Sự đổ nát hoàn toàn

về Sự đổ nát hoàn toàn

Hãy bắt đầu tấn công. Bạn phải lái tới đối thủ thật nhanh và đâm mạnh hắn. Bạn đâm càng mạnh, xe của đối phương sẽ càng tệ và bạn sẽ giành được càng nhiều điểm. Nhưng đừng để bị thương nha.