back to home dude

Sự dịch chuyển 2

Sự dịch chuyển 2

về Sự dịch chuyển 2

Hãy di chuyển tất cả các sinh vật ra khỏi màn hình bằng cách làm chi chúng nhảy lên nhau. Bạn phải suy nghĩ kĩ thứ tự hành động của mình và hoàn thành trò chơi