back to home dude

Sự chống cự cuối cùng của người Iskirran

Sự chống cự cuối cùng của người Iskirran

về Sự chống cự cuối cùng của người Iskirran

Hãy bố trí quân lính vào trận chiến để chống lại kẻ thù đang tới gần. Liệu bạn có thể sống sót và giành chiến thắng?