back to home dude

Sự can thiệp siêu phàm

Sự can thiệp siêu phàm

về Sự can thiệp siêu phàm

Thành phố này đang bị bao vây bởi những con quỷ! bạn hãy bảo vệ những người dân bằng cách tiêu diệt những con quỷ này.