back to home dude

Sự bùng nổ của Slime

Sự bùng nổ của Slime

Về Sự bùng nổ của Slime

Sự bùng nổ của Slime là chuỗi trò chơi vui nhộn đầy hấp dẫn. Nó bắt đầu một cách đơn giản: ấn vào thạch và chúng nổ. Nhưng số lượng thạch trên bảng càng tăng, bạn có thể chỉ có một số lần ấn nhất định để tiêu diệu chúng