back to home dude

Sự bể vỡ 1

Sự bể vỡ 1

về Sự bể vỡ 1

Mỗi cửa chơi đều bị phá vỡ thành nhiều mảnh khiến bạn không thể dễ dàng biết được mình đang đi đến đâu. Liệu bạn có thể an toàn gặp được hồn ma mà không bị chết dọc đường? Càng chơi, cuộc hành trình càng trở nên khó.