back to home dude

Sự bao vây của ninja

Sự bao vây của ninja

về Sự bao vây của ninja

Bạn sẽ là một ninja dũng cảm đấu lại mafia. Dùng vũ khí để cắt những tên mafia thành từng mảnh. Liệu bạn có thể sống vượt qua 20 cửa?