back to home dude

Stupidella

Stupidella

Về Stupidella

Giúp Stupidella vượt qua những tình huống nguy hiểm! Giúp cô ấy thoát khỏi việc bị nhốt hoặc giúp cô ấy đánh bại con rồng khổng lồ! Bạn sẽ tự quyết định món đồ nào là thứ bạn cần!