back to home dude

Stupid Jerks

Stupid Jerks

về Stupid Jerks

Khi bạn di chuyển một số vật thể, những cái mặt ngốc này sẽ rơi xuống đất. Để có thêm những thách thức mới, bạn có thể đạt được bằng cách di chuyển càng ít vật thể càng tốt!