back to home dude

Stunt Pilot 2: San Francisco

Stunt Pilot 2: San Francisco

về Stunt Pilot 2: San Francisco

vào trong chiếc máy bay và bay qua San Francisco! hãy cố gắng bay qua tất cả những vòng cung mà không đụng vào chúng! bạn có đủ nhanh để đạt kỷ luật mới không nào?