back to home dude

Stuart's Air Adventure

Stuart's Air Adventure

Về Stuart's Air Adventure

Hãy giúp cho Stuart trở về nhà mà máy bay của anh ta không bị đụng! Tập hợp pin đề phòng bạn bị hết năng lượng và tránh những con diều hâu và mèo.