back to home dude

Phòng Thủ Mạnh Mẽ

Phòng Thủ Mạnh Mẽ

Về Phòng Thủ Mạnh Mẽ

Căn cứ của bạn đang bị tấn công bởi vô số những con quỷ! Dùng những khẩu súng của bạn để hạ gục tất cả bọn chúng và sống sót lâu nhất có thể! Bạn có thể mở khóa tất cả các món vũ khí không?