back to home dude

Strong Bow

Strong Bow

về Strong Bow

Bảo vệ vương quốc của nhân loại chống lại những cuộc tấn công của thủy quái bắng cách sử dụng cung tên và tiễn của hiệp sĩ Zemekis để tiêu hủy những con thủy quái này. Nâng cấp vũ khí và lâu đài và vận dụng những người lính sao cho vương quốc được an toàn.