back to home dude

Strike Force Heroes 1

Strike Force Heroes 1

Về Strike Force Heroes 1

Hãy giúp cho giáo sư thoát ra khỏi phòng thí nghiệm và hoàn thành những nhiệm vụ bằng cách bắn rơi những binh lính thù địch.