back to home dude

Truy Đuổi Đường Phố

Truy Đuổi Đường Phố

Về Truy Đuổi Đường Phố

Vì tội lái xe ẩu, cảnh sát đang đuổi theo bạn. Nhưng bạn vẫn tiếp tục lái xe để kiếm tiền. Rất nhiều tiền. Hãy cẩn thận vì sẽ có càng lúc càng nhiều cảnh sát đuổi theo bạn. Đừng đâm vào họ vì như vậy sẽ khiến bạn mất tiền. Bạn sẽ thành công và thu thập được đủ số tiền trong khoảng thời gian được cho phép chứ?