back to home dude

Street Avenger

Street Avenger

Về Street Avenger

Hãy chứng minh rằng bạn là một kẻ chiến đấu xứng tầm trong cuộc chiến tranh nghệ thuật quân sự này. Đánh bại tất cả các đối thủ và sử dụng những đòn tấn công "khủng" đối với sự tăng dần số lượng của kẻ thù.