back to home dude

Strand

Strand

Về Strand

Bạn có thể nối tất cả những điểm lại với nhau không? Hãy chú ý những con số trên mỗi điểm và hãy chắc chắn chúng sẽ kết thúc với số 0. Cố gắng hoàn thành tất cả 25 màn chơi!