back to home dude

Storm The House 3

Storm The House 3

về Storm The House 3

Những kẻ thù đang lao vào nhà của bạn lần nữa! sử dụng chuột để bắn rơi chúng và hoàn thành những nhiệm vụ đặc biệt của từng cấp độ. Đừng quên mua thêm vũ khí mới và những thứ nâng cấp khác!