back to home dude

Storm Astrum Defense

Storm Astrum Defense

Về Storm Astrum Defense

Bảo vệ căn cứ bằng cách xây dựng các khẩu pháo khác nhau. Hãy cẩn thận nhé, càng lúc sẽ có càng nhiều xe tiến đến và tấn công bạn!