back to home dude

Ngăn Cản Trump

Ngăn Cản Trump

Về Ngăn Cản Trump

Donald Trump đang dần dần hủy loại nước Mỹ từ trong ra ngoài. Giờ đây ông ta còn muốn tiến vào vương quốc Anh để làm điều tương tự. Hãy chắc chắc rằng ông ta sẽ không thể vào được đất nước xinh đẹp này. Thách thức Trump. Hãy nhìn những người đang vào đất nước. Hãy chắc chắn rằng ông ta không thể vào được.