back to home dude

Stop The Bus

Stop The Bus

Về Stop The Bus

đây là lúc bạn thử trò chơi dừng xe bus! Rút 1 lá bài lên và bỏ 1 lá xuống. Thực hiện liên tục cho đến khi bạn có cơ hội thắng lượt chơi.