back to home dude

Stop GMO 1

Stop GMO 1

về Stop GMO 1

Chú thỏ này đang bị tấn công bởi một số lượng lớn những tế bào nhân giống! Cầm vũ khí lên và sử dụng chúng để tiêu diệt tất cả những kẻ thù của bạn! Sau mỗi cấp độ bạn có thể sử dụng tiền để mua thêm những vũ khí mới!