back to home dude

Đá Thành Rome

Đá Thành Rome

Về Đá Thành Rome

Hãy chắc chắn rằng tất cả số đá trong mỗi màn chơi đều được loại bỏ bằng cách kết hợp từ ba khối cùng màu trở lên lại với nhau. Hãy suy nghĩ các bước đi của bạn và tính sẵn bước đi kế tiếp. Bạn càng đi xa bao nhiêu trong trò chơi này, thử thách sẽ càng lớn hơn bấy nhiêu!