back to home dude

Stoneage Sam

Stoneage Sam

về Stoneage Sam

Giúp Sam để sống sót trong Stoneage bằng cách giải quyết những trò chơi. Nhấp vào đối tượng mà bạn cần.