back to home dude

Stock Market Crash

Stock Market Crash

về Stock Market Crash

Mua cổ phiếu khi giá thấp, bán cổ phiếu khi giá cao. Hãy kiếm đủ tiền để mua những thứ bạn muốn, nhưng hãy cẩn thận với bọn trộm cướp.