back to home dude

Sticky Linky

Sticky Linky

về Sticky Linky

Tập hợp đầy đủ những sinh vật tiến hóa này trong mỗi cấp độ! Nhấp chuột vào một nhóm gồm 5 sinh vật hay nhiều hơn để giúp cho chúng tăng trưởng! Đừng nhấp quá nhiều, nếu không bạn sẽ bị mất quyền và phải bắt đầu trò chơi lại từ đầu.