back to home dude

Sticks vs Stone

Sticks vs Stone

Về Sticks vs Stone

Bạn là 1 xạ thủ và có nhiệm vụ tiêu diệt người que. Bạn cần 3 phát bắn để hoàn thành nhiệm vụ của mình.