back to home dude

Stick Figure Penalty Chamber 2

Stick Figure Penalty Chamber 2

về Stick Figure Penalty Chamber 2

1 tù nhân, 1 hình phạt...15 lựa chọn! chọn cách loại hình phạt chon người tù đáng thương này trongt trò chơi hình nhân này nhé.