back to home dude

Steampunk Tower

Steampunk Tower

về Steampunk Tower

bảo vệ tháp của bạn đối đầu với những cuộc tấn công của những binh lính thù địch. Đặt những tháp pháo vào những bệ bục và nhặt lấy những vũ khí phối hợp để đẩy lùi những tên lính đang tiến đến.