back to home dude

Steam Rogue

Steam Rogue

về Steam Rogue

Giúp quý ông này tìm đường đến từng cái rương kho báu! Dùng hai nút để điều khiển ông ấy và tìm cách vượt qua những vật cản nguy hiểm. Bạn có thể hoàn thành từng màn chơi đầy thử thách này không?