back to home dude

Stealth Hunter 2

Stealth Hunter 2

về Stealth Hunter 2

Lén vào căn cứ kẻ thù, như là một tên săn lén thật thụ! Trang bị binh lính và đừng để cho chiếc chuông cảnh báo vang lên! Xem bạn có thể đạt được tất cả những thành quả không nhé?