back to home dude

Stealth Bound: Level Pack

Stealth Bound: Level Pack

về Stealth Bound: Level Pack

Đã đến lúc trốn thoát! Chui vào những căn phòng khác nhau, đánh bại những tên canh gác trước khi chúng thấy bạn và kích hoạt đúng các đồ vật để loại bỏ những vật cản. Bạn có thể thu thập tất cả những ngôi sao bị ẩn giấu trong trò chơi này chứ?