back to home dude

Steal the Meal

Steal the Meal

về Steal the Meal

Dùng chuột vi tính để kéo miếng thịt đến cửa tủ lạnh để cho chú mèo ăn. Bạn cần phải thực hiện với những phương án thông minh để hoàn tất trò chơi này. Bạn có thể di chuyển hoa quả và những túi giấy đi để không cản đường đi của bạn.