back to home dude

Steak And Jake

Steak And Jake

về Steak And Jake

tạo nên sự kết hợp gồm 3 hay nhiều những khối vuông để thay đổi màu của Jake! Một khi anh ta có đúng màu, bạn có thể lấp đầy những khối vuông mở và chọn đường an toàn cho những người bạn của anh ta!