back to home dude

Stark Raving Ted

Stark Raving Ted

về Stark Raving Ted

bạn đang bị mắc kẹt trong một thế giới đầy rẫy những con ma! Cầm lấy khẩu súng và giết chết từng con ma một. Hãy tìm những vũ khí mới và thu nhặt tiền để sống còn!