back to home dude

Stargaters SP-1

Stargaters SP-1

về Stargaters SP-1

Tiêu diệt tất cả những kẻ thù của bạn, nhưng đừng để bản thân bị trúng đạn.