back to home dude

Star Shot Carnival

Star Shot Carnival

Về Star Shot Carnival

hãy bắn tất cả những sao vàng này đi và sử dụng trọng lực để về đích.